Aktualność "Zmiany w odliczaniu VAT od samochodów"
Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej nowe propozycje zmian w przepisach o odliczaniu VAT za auta. Zgodnie z nowym wnioskiem derogacyjnym, wprowadzone mają zostać ograniczenia w prawie do odliczania VAT do wysokości 50 % podatku naliczonego przy zakupie samochodu, paliwa oraz wydatków, związanych z eksploatacją pojazdu.

Nowe propozycje, pomimo obniżenia progu z 60 % do 50 %, będą korzystne dla osób, nabywających droższy samochód, ponieważ zlikwidowany zostanie pułap odliczenia w wysokości 6 tysięcy złotych. Całkowitą nowością będzie natomiast możliwość odliczenia 50 % VAT, związanego z nabyciem paliwa. Niekorzystną zmianą, proponowaną przez Polskę, jest wprowadzenie ograniczeń w prawie do odliczenia podatku, związanego z kosztami eksploatacyjnymi.

Zgodnie z założeniami, zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2014 r., jednak termin ten może ulec zmianie ze względu na stan zaawansowania procedury derogacyjnej. W przypadku jednak, gdy nowelizacja nie zostanie wprowadzona, w życie wejdzie art. 86a, który przywraca stan prawny, zaistniały wskutek wyroku TSUE w sprawie C-414/07 Magoora. Oznacza to powrót pełnego prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów, spełniających kryteria tzw. wzoru Lisiaka o dopuszczalnej ładowności pojazdu.


Źródło: GP

DATA PUBLIKACJI: 2013-06-28 » Posostałe aktualności
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia