Aktualność "Czarna lista dłużników"

W Polsce ściągalność świadczeń alimentacyjnych jest dużym problemem. Część rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi, których dochody w rodzinie nie przekraczają 725 zł, korzysta ze wsparcia Funduszu Alimentacyjnego. Fundusz ten ani rodzice wychowujący dzieci nie dysponują jednak wystarczającymi narzędziami, aby egzekwować zaległe płatności. Sam fundusz jest w stanie ściągnąć zaledwie 13 proc. z nich.

Aby to zmienić, rząd planuje wprowadzenie czarnej listy, która ma działać podobnie jak lista dłużników prowadzona przez biuro informacji gospodarczej. Znajdujące się na niej osoby miałyby mieć trudności w zaciąganiu nowych zobowiązań. Ponadto, na liście znaleźliby się także dłużnicy alimentacyjni, którzy nie mają zaległości wobec Funduszu Alimentacyjnego, a zatem ci bardziej majętni.

Rząd rozważa także zatrudnienie profesjonalnych firm windykacyjnych do przeprowadzenia egzekucji długów za odzyskany procent należności lub sprzedaż długu na rynku. Ponadto, osoba nie wywiązująca się z obowiązku płacenia na dzieci, mogłaby utracić inne otrzymywane świadczenia, w tym 500 plus, przy czym zapis ten dotyczyłby tylko osób, zarejestrowanych jako bezrobotne, które odrzucają oferty przedstawiane im przez urząd pracy.

Inną metodą, zachęcającą do płacenia na dzieci, jest skierowanie na roboty publiczne, co szczególnie uderzy w dłużników pracujących w szarej strefie. Zostaną oni zmuszeni do publicznej pracy za niższe stawki. Osobie, która nie zgodziłaby się na podjęcie takiej pracy, groziłaby kara dwóch lat więzienia.

W swoim projekcie nad nowelizacją kodeksu karnego, rząd zawarł także zapisy, które mają zachęcić gminy do większej aktywności przy egzekucji danych. Mają one otrzymać, oprócz ściągniętej należności, również 40 proc. odsetek, które w tej chwili w całości trafiają do budżetu państwa i często stanowią większość zaległości.


Źródło: GP


DATA PUBLIKACJI: 2017-04-10 » Posostałe aktualności
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia