Aktualność "Minimalna pensja w 2018 r."

Najnowsze rządowe prognozy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę, wskazują, że najniższa pensja może wzrosnąć co najmniej do 2049 zł brutto. Stawka godzinowa może natomiast wynieść co najmniej 13,30 zł brutto. Kwoty te będą negocjowane między organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Prognoza inflacji na 2016 r. nie sprawdziła się. Zamiast wzrostu cen za towary i usługi o 1,7 proc. nastąpił ich spadek o 0,6 proc. w zestawieniu rok do roku. Oznacza to, że wysokość płacy minimalnej stanowiącej punkt wyjściowy do dalszych obliczeń musi zostać obniżona. Jednak prognozowany na 2018 r. dynamiczny wzrost PKB o 3,8 proc. oraz średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 2,3 proc. przyczyniły się do podniesienia najniższej pensji. Zgodnie z tymi obliczeniami, minimalne wynagrodzenie miesięczne może wynieść co najmniej 2049 zł brutto, a stawka godzinowa – 13,30 zł brutto.

Informacja ta zostanie potwierdzona oficjalnie 10 maja. Następnie rozpoczną się rozmowy, zmierzające w kierunku wypracowania kompromisu między związkami zawodowymi i pracodawcami. Podczas tych rozmów z pewnością pod uwagę zostaną wzięte różne czynniki, jak stosunek minimalnego wynagrodzenia do średniej pensji czy sytuacja na rynku pracy.


Źródło: Infor


DATA PUBLIKACJI: 2017-04-24 » Posostałe aktualności
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia