Aktualność "Rozliczenie podatku do 2 maja"

Zeznanie podatkowe za 2016 r. można składać do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia przypada na niedzielę. Do tego czasu formularz powinny złożyć osoby zatrudnione na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej, a także prowadzący działalność gospodarczą. Pracowników obowiązuje formularz PIT-37, a przedsiębiorców – PIT-36. Podatnicy, którzy w minionym roku zarobili na giełdzie i sprzedaży nieruchomości powinni złożyć odpowiednio PIT-38 i PIT-39.

Obowiązek złożenia deklaracji PIT dotyczy wszystkich osób, które w roku podatkowym uzyskały jakikolwiek przychód. Nie są zwolnieni z niego również podatnicy, których przychody nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku. Formularz powinien wskazywać osiągnięty dochód lub poniesioną stratę.

Najczęściej składanym zeznaniem w urzędach skarbowych jest PIT-37. W ubiegłym roku takich formularzy dostarczono łącznie 16,4 mln. Służy on do deklaracji wynagrodzeń i zarobków, które są rozliczane za pośrednictwem płatników. Jeżeli podatnik rozlicza się bez płatnika lub uzyskuje przychody z wielu źródeł, powinien złożyć PIT-36.

Osoby, które otrzymały przychód z giełdy lub zbycia udziałów w spółkach, rozliczają się na podstawie formularza PIT-38. Zysk z nieruchomości powinien być rozliczany poprzez PIT-39.


Źródło: Newseria


DATA PUBLIKACJI: 2017-04-26 » Posostałe aktualności
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia