Aktualność "Korekta deklaracji PIT"

Najczęstsze błędy, jakie zawierają złożone w urzędach deklaracje podatkowe, to brak podpisu, brak wymaganych załączników oraz niewykorzystanie przysługujących podatnikom ulg. Podatnik ma w podobnych sytuacjach prawo do sporządzenia korekty. Ma na to czas przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Warto jednak dostarczyć korektę jak najszybciej. Błędy popełnione podczas rozliczenia mogą się wiązać z koniecznością zapłacenia odsetek.

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia br., zwalniają podatnika z obowiązku przedstawiania uzasadnienia, dlaczego chce on dokonać korekty. Korektę zeznania wystarczy zatem przekazać za pośrednictwem Poczty Polskiej, Internetu lub bezpośrednio w urzędzie. Taki formularz musi mieć oznaczoną opcję korekty. Dostarczenie dokumentu spowoduje, że organ skarbowy nie będzie brał pod uwagę pierwszego zeznania.

Spóźnienie ze złożeniem zeznania lub niezłożenie go wcale, a także podawanie fałszywych informacji w zeznaniu podlegają karze grzywny lub pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Przekroczenie pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia kwalifikuje czyn jako przestępstwo skarbowe. Dotyczy to podatników, którzy dopuścili się czynu zabronionego o wartości 10 tys. zł (przy obecnym poziomie płacy minimalnej, wynoszącej 2 tys. zł).


Źródło: GP


DATA PUBLIKACJI: 2017-04-27 » Posostałe aktualności
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia