Aktualność "Zmiany w zatrudnieniu od 1 czerwca"

1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowe regulacje wprowadzają wiele nowych obowiązków dla pracodawców i zaostrzają obecne przepisy, wprowadzając dodatkowe sankcje. Eksperci nie są pewni, czy taki kierunek zmian będzie pozytywny dla rynku pracy tymczasowej.

Nowelizacja wprowadzi limit zatrudnienia tymczasowego, który wyniesie 18 miesięcy. Ma to wyeliminować nadużycia oraz poprawić warunki zatrudnienia pracowników krótkoterminowych. Ponadto, agencje pracy tymczasowej będą musiały zapewnić kobietom w ciąży zatrudnienie do dnia porodu nawet, jeśli u danego pracodawcy nie ma aktualnie zapotrzebowania na pracę. Dotyczyć to będzie pracownic, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy przepracowały przynajmniej 2 miesiące za pośrednictwem agencji, a ich umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.

Zmieni się także sposób obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Podstawą będzie wynagrodzenie wypłacane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu. Ma to ograniczyć trudności w ustalaniu należności, jakie obecnie wprowadza zasada dzielenia wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika podczas wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługuje. Konsekwencją takich obliczeń jest duże zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia za urlop w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na podstawie Kodeksu pracy.

Posłowie odrzucili postulat pracodawców o przedłużenie vacatio legis o 1 miesiąc i wprowadzenie zmian od 1 lipca. Nowelizacja wejdzie w życie według pierwotnych ustaleń, czyli 1 czerwca br.


Źródło: Infor


DATA PUBLIKACJI: 2017-04-28 » Posostałe aktualności
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia