Aktualność "Fiskus powinien oddać pieniądze giełdowym spółkom"
Naczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję, zgodnie z którą zdecydowana większość kosztów emisji akcji powinna być traktowana jako podatkowe koszty uzyskania przychodu. Firmy mogą zażądać teraz nawet 160 mln zł zwrotu nadpłaconego podatku.

- To niezwykle ważna informacja dla naszych spółek giełdowych i dla naszej gospodarki. Bardzo się cieszę, że NSA przychylił się do argumentacji SEG i podjął decyzję, dzięki której emitenci mogą w pełni wykorzystać rynek kapitałowy do dalszego rozwoju, a przez to do budowy wartości dla akcjonariuszy- tłumaczy Beata Stelmach, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

- Dzięki temu niższe będą koszty kapitału, a to powinno się przełożyć na szybszy wzrost gospod. NSA obradował w siedmioosobowym składzie, w związku z czym wydana interpretacja ma moc prawa wiążącego- uważa.

W latach 2005- 2010 koszty emisji zarówno spółek już notowanych jak i debiutantów przekroczyły 840 mln zł. Gdyby zdecydowały się one wystąpić o zwrot pieniędzy, to mogłyby odzyskać niemal dwadzieścia procent tej kwoty.

Problem opodatkowania wydatków związanych z podwyższeniem kapitału był wielokrotnie przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi. W wydawanych w ostatnim czasie wyrokach sądy stwierdzały, że kosztem podatkowym nie mogą być wydatki związane z przygotowaniem emisji akcji.

Z perspektywy ekonomicznej taka linia orzecznictwa sądów administracyjnych powodowała, iż emisja akcji na giełdzie stawała się mniej efektywnym sposobem pozyskiwania kapitału na rozwój spółki, ze względu na wysokie koszty ponoszone przez emitentów.

Kilka lat temu dominowała odmienna interpretacja wśród organów podatkowych, w tym Dyrektorów Izb Skarbowych uznająca, że koszty związane z emisją akcji stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczania źródła przychodów. Zmiana interpretacji nastąpiła, pomimo niezmienionego stanu prawnego.

Dzisiejsza decyzja NSA ostatecznie rozstrzyga wątpliwości związane z kwalifikacją podatkową kosztów emisji akcji. Zgodnie z nią koszty ponoszone w szczególności na opracowanie prospektu emisyjnego, doradztwo, analizy, czy usługi prawne zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Nie zostały do nich natomiast zaliczone koszty powiązane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału zakładowego.

- Przy okazji mogę dodać, że to niezwykła satysfakcja, kiedy działania Stowarzyszenia reprezentującego ponad 230 spółek o kapitalizacji wynoszącej ponad 80 procent całkowitej kapitalizacji giełdy, przyniosły tak pozytywne efekty. Sam fakt, że SEG zostało dopuszczone do postępowania przed NSA, gdzie bezpośrednio przedstawiliśmy stanowisko emitentów świadczy o tym, że nasza Organizacja jest potrzebna i że dobrze wypełniamy naszą misję – dodaje Stelmach.

Źródło: money.pl

DATA PUBLIKACJI: 2011-01-27 » Posostałe aktualności
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia