Dlaczego doradca podatkowy?
Strona główna  >   Materiały i Porady  >   Poradnik podatnika (artykuły)   >   Dlaczego doradca podatkowy?
Fachowość - warunki wykonywania zawodu i obowiązek podnoszenia kwalifikacji

W ostatnich latach na rynku pojawił się nowy zawód - doradca podatkowy. 

Charakteryzuje go głównie legalność postępowania, albowiem jego funkcjonowanie jest określone w ustawie o doradztwie podatkowym. Takie uregulowanie spowodowało, iż został on zaliczony do tzw. zawodów zaufania publicznego. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną osoba ubiegająca się o tytuł doradcy podatkowego musi być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. 


Krótka charakterystyka zawodu:
  • aby uzyskać wpis na listę doradców podatkowych należy posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym, 
  • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu, 
  • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego, 
  • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, 
  • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji; 
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, 
  • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy, 
  • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,

Podziel się
Informacje
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia