Szara strefa - niskie ceny to nie wszystko!
Strona główna  >   Materiały i Porady  >   Poradnik podatnika (artykuły)   >   Szara strefa - niskie ceny to nie wszystko!
Dlaczego nie warto korzystać z usług podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego bez uprawnień?

Prowadzą działalność gospodarczą nielegalnie i bez wymaganych uprawnień
Prowadzą działalność legalnie, ale nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i uprawnień ich wiedza w żaden sposób nie została zweryfikowanaprzed rozpoczęciem działalności, ani też w trakcie jej wykonywania. Nie ma żadnych gwarancji, że sprawy będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa i sztuką księgową
Niska cena za obsługę osoby działającej bez uprawnień wynika z faktu, że przedstawiciele szarej strefy nie ponoszą kosztów egzaminu, szkoleń, składek członkowskich, czy ubezpieczenia, a wszystkie te elementy są gwarancją fachowego i profesjonalnego wykonania czynności doradztwa podatkowego
Nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, wobec czego podatnik nie ma możliwości odzyskania pieniędzy utraconych w wyniku niekompetencji usługodawcy. Cała odpowiedzialność za błędy popełnione przez osobę nie posiadająca uprawnień spoczywa na podatniku
Nie ponoszą odpowiedzialności przed organami samorządu zawodowego (Sądem Dyscyplinarnym)
Nie wystawiają faktur za wykonywane czynności - nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z usługi doradztwa podatkowego. Ponadto podatnik nie może jej zaliczyć w koszty uzyskania przychodów
Osoby działające w ramach szarej strefy nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów
Przedstawiciele szarej strefy nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne
Ci, którzy nie będąc uprawnionymi, wykonują czynności doradztwa podatkowego podlegają grzywnie do 50.000 zł.

Dlatego:

Postaw na bezpieczeństwo i wysoką jakość skorzystaj z usług doradcy podatkowego! 

» Tajemnica zawodowa
Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta.
» Etyka zawodowa
Doradca podatkowy jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
» Pewność, bezpieczeństwo i gwarancja jakości usług dzięki ubezpieczeniu OC oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Jeśli klient odniesie szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, będzie mógł odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca zawarł umowę ubezpieczenia
Podziel się
Informacje
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia