Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?
Strona główna  >   Materiały i Porady  >   Poradnik podatnika (artykuły)   >   Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?
Szukając firmy, której chcemy powierzyć prowadzenie księgowości, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jakie różnice istnieją pomiędzy firmami świadczącymi na rynku usługi księgowe. Legalnie funkcjonujące podmioty na rynku w chwili obecnej to:
  • Doradcy Podatkowi, lub spółki doradztwa podatkowego - działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5.07.1996 o doradztwie podatkowym.
  • Osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub spółki zatrudniające osoby posiadające uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o rachunkowości.

Te dwie formy prowadzenia działalności łączy wbrew pozorom niewiele, a mianowicie - w obu przypadkach możliwe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, bądź innych ksiąg i ewidencji do celów podatkowych, oraz sporządzanie zeznań i deklaracji.

Poza tym jednym podobieństwem istnieje wiele różnic, z których najważniejsze zostały wymienione w poniższej tabeli:

Doradca podatkowy Osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów
1. Prawo do udzielania podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego. 1. Brak takiego prawa. Nie wolno doradzać i udzielać wyjaśnień z zakresu przepisów podatkowych!
2. Prawo do sporządzania deklaracji podatkowych na rzecz podatników i płatników, którym doradca nie prowadzi ksiąg i innych ewidencji podatkowych. 2. Ostatnia zmiana przepisów umożliwiła sporządzanie deklaracji podatkowych, jednak przepisy milczą o odpowiedzialności tych osób za te czynności. Doradca podatkowy ma obowiązek (obok podatnika) podpisać się na sporządzanej przez siebie deklaracji podatkowej.
3. Prawo występowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych jako pełnomocnik podatnika. 3. Brak takiego prawa.
4. Obowiązek postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 4. Brak takiego obowiązku.
5. Obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. 5. Brak takiego obowiązku.
6. Obowiązek przynależności do korporacji zawodowej. 6. Brak takiego obowiązku.

Podsumowując wypada wspomnieć, że Doradcy Podatkowi, jako wykonujący zawód zaufania publicznego, mają ustawowy zakaz reklamy (zakazu tego nie mają osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych), co powoduje, że są mniej widoczni na zewnątrz. Doradca, w przeciwieństwie do księgowego, nie może równocześnie być zatrudniony w innym charakterze. Doradcy podatkowi mają zakaz łączenia swojej działalności doradczej z inną, co pozwala im lepiej skupić się na usługach doradztwa podatkowego. Podsumowując można powiedzieć, że zakres praw i obowiązków firm i kancelarii świadczących usługi doradczo-księgowe w zależności od posiadanych uprawnień i podstaw prawnych, na których opierają swoją działalność, jest różnorodny. Do klienta zatem należy wnikliwa analiza dostępnych na rynku ofert i podjęcie świadomej decyzji. Właściwy wybór pozwoli uniknąć wielu ewentualnych kłopotów i niepotrzebnych wydatków w przyszłości.
Podziel się
Informacje
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia